O společnosti

Společnost AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. byla založena v prosinci 1997 a svoji činnost začala od 1. ledna 1998. Je registrována v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka B 1724. IČ 25280406. Sídlo společnosti je Hostovice 79, 53002 Pardubice.

Je umístěna jihovýchodně od Pardubic. Polní výrobu provozuje převážně na území obcí Kostěnice, Úhřetická Lhota, Hostovice, Černá za Bory, Mnětice, Nemošice, Pardubičky, Ostřešany, Mikulovice a Blato.V současné době hospodaří na 2.082 ha zemědělské půdy. Z toho je 1.971 ha orné půdy, 26 ha sadů a 85 ha luk. Společnost je organizačně členěna na 4 závody tj. rostlinná výroba, živočišná výroba, dílny Černá za Bory a správa společnosti.

Živočišná výroba

Zemědělské družstvo Agrospol Hostovice a.s. provozuje klasickou konvenční zemědělskou výrobu. V živočišné výrobě se družstvo zaměřuje především na chov krav s mléčnou užitkovostí a výkrm prasat.

Více informací

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se naše družstvo zaměřuje zejména na pěstování obilovin, jako pšenice ozimá i jarní, ječmen ozimý a jarní, tritikále a kukuřici. V Ostřešanech na ploše 35 ha pěstujeme jablka.

Více informací

Aktuality

Prodej jablek

Prodej ukončen – jablka vyprodána.