Živočišná výroba

Chov skotu

Naše společnost chová 160 krav s mléčnou užitkovostí v Hostovicích. Dále chováme 100 ks jalovic, které jsou ustájeny v adaptovaném kravíně v Hostovicích. Telata po narození jsou ustájeny v indiduálních budkách a starší teleta v částečně krytých ohradách v Hostovicích.

Výkrm prasat

Výkrm prasat provozujeme ve výkrmně v Kostěnicích ve středisku I. a II od druhé poloviny roku 2005. Celková kapacita je 7.200 ks ustájovacích míst. Průměrná stav prasat je 5000 ks. Je uplatňován systém mokrého krmení ovládaný počítači.